סטרייט פרנדלי ישראל

פרק 8: ממיפוי לאסטרטגיה: דו״ח מצב ארגוני הקהילה הלהט׳׳ב - פרופ׳ ישראל כ׳׳ץ

Episode Summary

בפרק זה נכיר את השדה הארגוני של קהילת הלהט״ב דרך מחקר מיפוי הארגונים. נשמע על תובנות החוקרים שמצאו כי קיים פער גדול בין כמות הלהט״בים הגדולה באוכלוסייה לבין מספר האנשים המאוד מצומצם שמתנדב/עובד/מסתייע בארגונים באופן ישיר; על הצורך בהגדלת החיבור בין הארגונים לבין קהלים רלוונטיים, על גילנות, על זהות להט״בית, ועל הקושי בהגעה לקהילות מוחלשות ומסורתיות בהן ההתמודדות היא לעתים כפולה ואף משולשת. נשוחח על תפקידה של האגודה למען הלהט״ב כארגון גג/גב, על המרקם העדין שבין פעולה משותפת לבין פעולה שהיא לחוד, על השיח הפנים-ארגוני אל מול החוץ-ארגוני, על המעבר ממאבק לפעילות קהילתית, ועל ההשוואה לשאר ארגוני החברה האזרחית. כמו כן, נשוחח על חלק מהמלצות הדו״ח כמו קידום שיתופי פעולה בינלאומיים, ועל מעבר מהתבססות על התנדבות לכדי עבודה מקצועית. ובגדול ננסה לתמצת את עיקריו של מחקר באורך של 70 עמודים לכדי פרק פודקאסט אחד. דו״ח מיפוי ארגוני הלהט״ב בישראל (יוני 2018) הוא פרי יוזמה משותפת של ארגוני קהילת הלהט"ב ושל מכון אלכא למנהיגות וממשל - ג'וינט ישראל. המניע לדו"ח היה הרצון למפות את שדה הלהט"ב בישראל ובעיקר את הארגונים המעניקים שירותים לקהילה ופועלים למענה, ואת הצרכים שלהם. כל זאת, מתוך מחשבה שניתן יהיה לזקק מכך למידות רלוונטיות לצורך היערכות אסטרטגית במבט צופה עתיד, ולגבש המלצות לפעולות המשך. בפרק זה נשוחח עם אחד מהחוקרים והכותבים של הדו״ח - פרופ׳ ישראל כ״ץ. פרופ׳ ישראל כ״ץ מכהן כיו״ר מכון צפנת למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני; ומלמד באוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף הוא גם עומד בראש התכנית לייעוץ ארגוני באוניברסיטה הפתוחה בתוכנית ללימודי תעודה, ועומד בראש התכנית המתהווה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית במרכז האקדמי רופין, והינו יועץ ארגוני פעיל. כמו כן, הוא משמש כעורך כתב העת "אנליזה ארגונית", וכן כתב ספרים שונים בתחום המפגש בין אדם, חברה וארגון. דו״ח המחקר, לצד מידע נוסף הקשור לפודקאסט, זמין לקריאה בעמוד הפייסבוק של יוצר הפודקאסט מיכאל רוס.