סטרייט פרנדלי ישראל

חשיבה ברת קיימא - אישית, ארגונית, עסקית וקהילתית

Episode Summary

אחד המדדים שלי לכל סוג של פרויקט, נמדד בשאלה: האם הפרויקט הזה הינו בר קיימא? האם יש לו עתיד והאם יהיו לו ״חיים משל עצמו״? אני רואה לא מעט ארגונים, מיזמים, עסקים, ליינים של מסיבות ומגוון יוזמות להט״ביות (ולא רק) שנופלות. הפרק הזה מוקדש לפיתוח הבר קיימאיות (״ססטניבליטי״) של כל אחד ואחת מאיתנו, למען החוסן שלנו, למען החוסן של הקהילות הגאות שלנו. נכון, יש יוצאי דופן - אבל, אכן קיימים פערים התפתחותיים, חינוכיים, רומנטיים וכלכליים בין הלהט״בים לבין החברה ההטרו נורמטיבית. אחת הדרכים לנסות ולהדביק את הפערים יכולים להיות טמונים אולי בהתנהלות הכלכלית שלנו - בין אם האישית שלנו, העסקים והארגונים שלנו. בסופו של דבר כוחה של קהילתנו, טמונה במוסדתינו, עסקינו ואנשינו.