סטרייט פרנדלי ישראל

מטרגדיה לחוסן: לנווט בזמן של טראומה לאומית

Episode Summary

על המלחמה והשפעתה: הרהורים על האירועים אחרונים בפרק הפודקאסט הזה מיכאל מתעמק במשימה הקשה של הגדרה וביטוי של זוועות המלחמה. הפרק מתחיל בהרהור על האירועים האחרונים ברצועת עזה, מתוך הכרה באתגרים של מציאת מילים לתיאור האסון הקשה. למרות הקשיים המתמשכים, היה חשוב לצוות הפודקאסטים להתייחס לאירועים הללו. מיכאל גם מציין את ההשפעה של המלחמה על ההפקה ומשתף במאבקים אישיים בדיון בנושאים כאלה. לאורך הפרק, מיכאל בוחן את מורכבות הכאב ואת ההשפעה של הטראומה הלאומית שנגרמה מהאירועים. הוא מדגיש שכאב הוא אישי ואינו יכול להיות מסווג כצודק או לא נכון. המשמעות ההיסטורית של האירועים מודגשת, מתוך הבנה שהם יזכרו לשנים הבאות. נדונה גם החשיבות של תמיכה קהילתית וחוויות משותפות של קהילות שונות. הפרק נוגע עוד בחוויותיו האישיות של המנחה עם מלחמה וטראומה, כולל פציעה במהלך מלחמה אחרת. הוא מספר על מסע האקטיביזם וההסברה שלו, במיוחד בהקשר לסכסוך הערבי-יהודי ולנקודת המבט הישראלית ופלסטינית. מיכאל מביע ביקורת על קולות של תמיכה בחמאס ורואה בכך חוסר התאמה לפמיניזם. פרק הפודקאסט מסתיים בהרהורים על שחיתות בפוליטיקה וקריאה לאחדות ואחריות מול האתגרים המתמשכים.

Episode Transcription

 📍  Shalom le chulam v'le chulan. This episode is about the subject of war. And how exactly you can define it, or how you can put it into words.

 

 📍  📍 Something that is so hard and terrible. And I think that even now, when we are recording this episode, more than a month since the terrible event in the Gaza Strip happened, and all the riots that were created around it, I think it is still very difficult to find words for it. What can I tell you? I have no words.

 

It's hard. It's hard for all of us. But it was important to me, and also to the rest of the team, and to the people who are connected to us. It was important that we address this. We can't not address this. Certainly also in the subject of the podcast in English, the episode that was supposed to go up during the days of the war, the broadcast in English on...

 

On the murder of the minister Ahmad Shakur, may she rest in peace. The Druze girl, the lesbian, from Galilee, who was murdered because of her being a lesbian. And we haven't yet seen this episode. In fact, all of our production was stopped for a whole month. I really I'm sorry about that. It's still very difficult for me to talk about these issues.

 

But it's, it's important. I mean, it's it's also very relevant to the topic of the, of the communities on the web from so many aspects. I will already say in advance that it is not possible, in particular, to try and describe this terrible situation that affects and affects so many people.  I'll tell you a little bit about myself that and the truth is that I hate talking about myself.

 

There are great heroes here in this war, or victims, and you know, it's very, very hard sometimes to who this war or this pain belongs to. And they don't belong to anyone, or they belong to a lot of different people, and there's nothing here that's right or wrong. And I have to say that There were people who chose to distance themselves from me, or even to forbid me, and I hear it from others, because of a story or a quote of a different opinion, and I think it's pretty bad today.

 

At a time like this, my message is that there is no such thing as pain that is right or wrong. Pain and personal feeling are personal. And the event that happened here is at the level of a national trauma. I, I say that the, the thing that happened today will be remembered for the rest of the world. It will be remembered as something that probably in thousands of years will be remembered for the rest of the world.

 

The Jewish history, or in general, of nations and regions, is something that will not be forgotten so quickly in the thousands of years to come. Part of the sponsors of this podcast added me on Facebook, and I sometimes post it on my home feed, and I saw how, even with sponsors, people who are connected to them went to their worlds.

 

 

 

One in full, one in a comprehensive way, I mean, this event is tragic, it's a trauma. We need to recognize that it's a huge and great pain. And I think we still have a lot of time to deal with it and the national trauma that it creates, and the great impact on many more communities and populations, communities that are even outside of...

 

From outside the, the, the, the, the country, the cosmos. And it seems to me that basically what I'm going to start with is I'm going to read you some post that I wrote. Just like that, almost two weeks after the war broke out, I did a translation for him in English, and I got all kinds of responses.

 

In fact, yesterday, I, I, I, this war, it really, it hit me in very, very sensitive points. I can say that maintaining a business, and another business, in the period of the corona, It has had a very, very, very negative impact, and unfortunately, the state has not helped enough in this regard. And we also had the story of the very difficult year of the legal revolution, something that affected people, the story of investments and support from abroad.

 

And I, personally, could not deal with such pain and disaster. I can also say that in the second Lebanon, as a citizen I was then 15 years old, I grew up in Nahariya, as you know, I talk about this in every episode, and I I was injured in Katusha. In his time, I had a blog and I would write about life in Bahron and in Nahariya, and in the case of the war, it really broke out against a house arrest, what was called the first woman who was killed then, in that war, was a friend's aunt, and Somehow my blog then became Nana's war blog, Nana10, if anyone remembers.

 

It used to be a new website. I sound like some kind of grandfather here, but... And... The thing is that... I used to write posts about the subject, and it reached a lot of people, and I think that's when my activism started, and especially, especially, my blog, and so,  I was in the bedroom of the, of the family's apartment in Nahariya, so until then there were no weapons.

 

It took a lot of weeks until there were any signs, and the reason for that is that Nahariya is only 7 11 km from the Lebanese border, and there isn't enough time to get those signs in different directions. So there were no signs, and you know, the war is one day, two days, three days, after two weeks there is a border.

 

Although I didn't leave the house for almost a week, but for a moment I was in the hospital, and a sign fell in front of me. And luckily for the Rabbi, this carpet was old and it didn't explode. And I did get hit in the back of the head, I mean, when I was in the hospital, the tree branch broke from the concrete.

 

And... This thing really, really affected me. I really saw death right in front of my eyes. And after that, I... First of all, my view of life and the world has changed a lot because of this event. Because I received my life as a gift. When I was injured from the wound, I was sure I was going to die. I think it was the thing that lit up my life as an initiative and an action.

 

And my action started with a lot of different projects, which later became a topic of discussion, but it wasn't the main or the central topic. In this case, I also became, among other things, one of my colleagues, to what is called a professional homo. And I had a lot of questions about what happened here and why.

 

And I have to say that I am at the home of my parents from the United Nations. There, not too much is known or studied about the Arab Jewish or Israeli Palestinian conflict. Also at school, they did not study too much. And I had a lot of questions. I had a lot of questions about what happened here, or from the people who sent me these files.

 

And and in fact just a few months after I found out that there is a program that brings together Middle School students, Jews and Arabs from the Galilee region. And I have to say that in this matter of Jews and Arabs in the Galilee the Galilee, we their lives were very, very, very mixed.

 

I mean, the super, the big Faisal that they go to and buy vegetables and fruits. By the way, I highly recommend it. I'm still going there especially. I mean, there is some, I don't like the word co existence, it divides us into two groups, but there is a lot of co existence. There are different groups of different populations, and there is some kind of shared life.

 

What I have to say is that as a minority that was in Nahria, as a minority based on Russian speakers, for example, a lot of times the Arab tabi understood me much better than other people.  aNd the metaphor itself is something so closely用 connected with this minority that it can Prague off different boundaries of other minorities.

 

In short, I'd been tested over at Zoharous Homes in Beit Lommei HaGeta'ot, isdays the center of humanistic education. I was certain I'm gonna go there, and I'm going to writeancia, and convince the others, and I started learning more, basically we learned there about the Holocaust.  Of how it happened, what caused it, was there anything that could have been prevented?

 

How does racism begin? How does an open, liberal, and Western society, like it was in Germany back then, be able to reach such a situation of hatred of others, up to violent assault, up to the worst event in history, at least in modern history, of mass murder? Listen, I... And then we also learned about the Arab Jewish conflict from the Arab side, from the Palestinian side.

 

And I actually, for many, many years, I... I dedicated my life, up to the transition to the subject of L'Atab, which happened as a result of the protest, the Pundekahut protest, which I was part of the activists in, in 2018. But until that year, until 2018, from 2006 to 2018, and also a little later, I dedicated my life to the subject of Asbara.

 

And the subject of reaching the Ministry of Foreign Affairs. In the army, I fought against the whole world to serve in the Foreign Office. I served in the Foreign Office of the IDF to the UN forces in southern Lebanon. My first degree was in international relations and education, and I was in countless programs and meetings like this and others, and I gave myself a lot, and I volunteered a lot of years in other programs like this, and I did quite a few things for the Israeli society, certainly as someone who grew up and educated in a kibbutz.

 

I don't understand. I think that for now, people can fuck. I feel like there are different tests now to test the loyalty to the state. I think that for signs that need to be lit for us, red lights in our society, I know it can be a criticism, whatever I say, but the truth is, it's totally fine. Because sometimes you need to know these things.

 

I will also say beyond that, and this is something that may not be comfortable for many of the listeners and listeners, and you will forgive me for what I can say, and it's going to be very, very straightforward, yes and no, straight in the face. I think this war is terrible.  She had the ability to defend herself, and you know, a very, very central part of Judaism speaks about the fact that in the end, what destroys the Jewish people is hatred for no reason, and hatred within the people and the community.

 

And I think that before these terrible events happened, the horizontal events on the levels  There was a lot of room to do some sort of self examination, some sort of personal self examination. I think there were also quite a few voices within the religious Zionism that sat between the table in front of all kinds of animals like this and others, and all kinds of factors.

 

It wasn't humane. People who don't serve in the army or in civilian service or things like that and others allow themselves to take on such or such an identity and act upon it. On the other hand, there are also a lot of people who blame me now for what I'm doing, and I'm, I'm post trauma after that second Lebanon, and when the war broke out, I lived in hunger, a high position, no status.

 

As soon as I realized that I was learning the Zakat and things, this thing hit me the things of today. I don't, I don't recommend anyone to deal with post trauma, and, and you have no idea how many people around you, and certainly our society go through and experience this, this story called post trauma, and, and we shouldn't judge anyone.

 

In all respects, these trusts It's not easy for me with them at all. It's very difficult for me with them. I don't think these are positive signs for our society. We've seen such and other developments In the context of acceptance Of of Couples, the example of a couple To to someone who He fought in the Israeli army, and a soldier in reserve or officer who, unfortunately, fell fell in battle.

 

And there was the whole question of whether to recognize him as a German, or an IDF soldier, yes or no, and here, in this war, he was recognized. And I think that there is no doubt that this is a historical event, it is a very important event, but I admit that it is not comfortable for me with the way it happened.

 

Why do we remember the L'Atab communities only in times like these? And what about the L'Atab who are maybe not in the army, or not in the military, or why do we have to get to such a situation, that in a war, in order to be recognized in certain markets, like, it's important, it's good that it happened.

 

And so on, but with the holidays, only this year We need to make sure that our basic rights and, and, and, and members of the Knesset and ministers and such, and others, and so on, To to stop, in the communities, to stop this kind of criticism. I, I, I hope that these things will be maintained. And so on I, as soon as the operation, the war started, I once decided L'Atous L'Choul.

 

For those who don't know, October November is the most busy time for us in the production of Straight Friendly. And... We haven't been able to work for a month. No one's here from the production team. I'm not successful. And we produce seven copies a week. If I stayed in Israel, there is no chance that I would be able to do it, certainly not with the Zakat.

 

And this is my choice. I follow a lot of things that are happening, and I'm very active in communities like this and others abroad. It hurts and it's very hard for me to see how all kinds of...

 

But I Instagram, like this, after a lot of public opinion leaders in the world of the Latav. And Israeli, Gargir, very, very, very small in, in this thing. Maybe she's known in the world of tourism, Gia. But beyond that, and he's a very, very well known biopharmacist, but mostly in the Latav activist field.

 

There are a lot, a lot, a lot of voices like this and others, and I really feel that a lot of them I, I will quote, a kind of quote. There is a content creator in the United States, from an Asian background, and she, in her story, said things I struggled a bit in the war. I'm going to say a few things, and not a lot in English, just to try and influence activists around the world, some of whom I work with.

 

Of course, I didn't relate to what I wrote to her. And she combined the support in Hamas, the support in the Palestinians, which, by the way, is not the same thing, with the support in feminism. Which is something that is very difficult for me to agree with and understand. How can you, how can you support a murderous terrorist organization that has hurt and murdered so many?

 

People behind bars is it that those crimes are the ones that lead people to commit crimes against humanity, which wascwhite sort of superficial. How can you just argue about something made fake? I know a large amount of Palestinians who make claims. Lots of them are actually protected there's not much listen to the amount of people I did a vlog for them on Instagram and other things it's very, very big.

 

I also recommend it to you because there are things I said, enough, I don't want to fight in certain things, and I'm preparing my battles, and where I can influence. And listen, this story, it's also in the past, when Straight Friendly just started, we opened a group, we opened a Vogue party in Mexico City.

 

And they burned me, BDS, this thing hurt us, we also had a financial crisis, and I said to myself, like, who are you exactly hurting? Like, and the vast majority of people... You don't understand the conflict at all, it's not humane. Guys, I went, I was at your house, I was at the Knesset, I was also at the Mukata in Ramallah, I listened to Bibi's speeches, and I even listened to Abu Mazen's speeches, and I once was at the European Council, and I entered the the president there of the European Council, and, and still my loyalty to such a country still still all the time, And you know, the LATAB, I always mention it, the LATAB is basically some kind of minority group.

 

And we have a lot of, actually we don't have a lot of power, but on the other hand, we also have a lot of, unfortunately, the potential for aggression. And just to see LATABs, LATAB activists who ban other LATABs is, in my opinion, a sin.

 

Feminism. It's... it's beyond what I've compared it to, that you can't support any body that acts so so violently. To say that support in Hamas is support for feminism, I'm not willing to accept that at all. I have a few friends from many, many types, many, many countries, of course in my field.  The uh, the most active and proactive Latavite around the world.

 

I know of Latavites that came out of Iran, and I know of Latavites from the Gaza Strip. I had a very good friend that I met in New York, and when she saw some kind of Latavite media, she saw some kind of media in which she had spoken about peace, almost a decade ago from Hamas, they came to her house, her parents, in the Gaza Strip, and they made it very clear to them that if their daughter returns to the Gaza Strip, she will not return alive.

 

So, for God's sake, spare me this bullshit. I'm not willing to accept these things. There is no doubt that Israel did not hide these and other theories, but to support Hamas and to say that this is support for feminism and support for the rights of the oppressed, Sometimes it comes to me to send the same actors from abroad to the same places.

 

I'm in Portugal right now, and I'm meeting with local actors who helped me after I really experienced a terrible drama here after I moved to Porto. I really saw here for the first time in my life. It's a graffiti of of ceremonial flags, I'm not going to show it to anyone. The conversations here at Grindr, there are a lot of people here who are mocking me and writing to me, I already woke up one morning not knowing that Israel is equal to a Nazi.

 

It's just not fair. People everyone today has become an expert on Middle Eastern issues. Fifteen years I've been studying these issues of the Arab Jewish conflict, and I can say that I don't know anything, really. And it's not fair for you, people, that... Yom Yomayim is a bitemonamerican website They got threshed up here and there And they already have ideas and they went to the experts.

 

That alone is not an artist. At the end of the day I want to read something From a quote that I write in Hebrew I don't write a lot of stuff But here it is. Now I'm doing it for a bit It's also translated into English. I'm very, very interesting But should I read it? I think it's important. I am very happy that a friend of mine, who I met yesterday, met here in Porto, Portugal.

 

And the person is... He works in a community in the United States, and he's doing a lot of writing, and he's kind of encouraging me in this. So I'll read to you what I wrote, and many people responded to it, many different perspectives. So I wrote this on October 13th, just a few days after the war broke out, and here's what I wrote.

 

I planned to wait for at least seven bad days to pass since the beginning of the disaster, but I can't. I am so, so angry at the government, not our government. At politics, at Prime Minister Alec, at protests that killed the people, at public money laundering, at unremarkable carelessness. The greatest loss here, beyond the humanitarian disaster that has just begun, is carelessness, which we still do not hide from.

 

It is still the greatest danger to our future and the future of our neighbors.  I was struck by how many things there were in the villages of Kav Ha'imut in the north of the country, huge ruins, that in a lot of carelessness they didn't learn almost anything from them, and it wasn't put on the residents of Yotef HaZa.

 

The ceramic foundations and the basic style of the soldiers are exactly the same evil that is happening now, 15 or 17 years after World War II. It pains me to say this, every death is an exception. But the unbearable loss of many, is the humiliation of their honor and the honor of death. How can a scoundrel, a builder, a billionaire's owner, take tens of hours until salvation arrives?

 

What a disgrace to the state. These levels of corruption, corruption of leadership, and institutions of the state have come to them. Fifteen years that I devote my life and time to social activity, a lot of it following the same bloody war.  And it feels like a huge part of the work of so many people has gone to shit.

 

Years I worked in defense of human rights and diplomacy until I couldn't anymore. Years that so many people are aware that the policy of controlling the conflict of Netanyahu will explode in the face and will rise in the lives of so many people. Is it really DEMOSCRATUS? I mean, is democracy really the rule of the people?

 

Is the people really in control here? How logical is that?  trials are相生, while standing and being responsible for this powerful detriment, they still find themselves in the decision making chairs. And no matter how easy it becomes for other people, they make us outsiders, but not inside of us. It's not our fault, and so far, the leadership is not the leadership of us.

 

Ason Atzom Sheh Rabim Chapim Mepey Sheh Nifge'u Vod Yipag'u Mimeno V'et Zeh Ot Katavti V'Sholshah Asar Le'Oktober V'Kamut Ha'Anashim Zeh, Zeh, Zeh, Zeh Ayom V'Norah Ha'Davar Zeh Kuev Li Al Ha'Chayalim, Al Ha'Mitnadvim, Al Ha'Peylim V'Anashim Rabim Lo Meshaneh Me'Efo Sheh Ra'U Ve'Yir'U Zva'ot Sheh Lo Yeh Afsheru Lahim Yoter Lirut Et Ha'Olam Kfi Shem Ra'U Oto Kodem Sheh Lo Yatzlichu Wow, I'm sorry.

 

It's hard for me to read it. I really wrote it. I'll say it again. Unfortunately, since I wrote these lines, I've already met a few more names of people who weren't with us.  Kohev li al ha chayalim, ha mitnadvim, va pe'ilim, va anashim rabim, lo meshaneh me'efo, Sheh ra'u ve'er'u zva'ot, sheh lo ye'afsheru la'im yoter li'rot et ha'olam k'fi sheh ra'u otto kodem, Sheh lo yetzlichu lachush be'ana'ah ve'simcha, otto ha davar, be'otto ofen, Sheh itur'eru mesiyutim ve'tmunot, sheh lo ye'e nitan lo otsim me'arosh.

 

A circle of blood that is very easy to spread and enlarge, but very difficult to stop. To the active comrades in arms, to all of you. I ask that you put a very important emphasis on the soul of each one of you, and the people around you, and so on. What to do? The soul is a much more subtle thing than it seems to us, and it will be difficult to avoid it.

 

When we are not able to deal with and endure intense pain, as is happening now, it is much easier for us to look at things in a multidimensional way, in black and white. It is the mechanism of the soul and mind, by the way, to deal with trauma. But, it will be a long term disaster for us, and as a society in general.

 

I see a lot of hateful comments like slaughtering Gaza, killing everyone, harassing and humiliating Arab students from the academy, it's because of the arrogant leftists, it's because of the rightists, and also negative comments. It's very hard not to give hate a chance to spread, especially when it comes from pain and fear.

 

But we are brave, and we are brave. And that's why we must first deal with the internal factors.

 

 📍 And apparently, if we accuse outsiders like this and others, it may not be the thing that will help us. I really dug here what I wrote. I'm here in the, in the depth of things. I am not willing, in any way, to deprive responsibility from our leadership. They will do everything to accuse   📍 others.

 

 

 

 📍  📍  📍  📍  📍  📍  📍